Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs

Är du intresserad av att arbeta i multidisciplinära team och med utmaningar som Stockholm står inför i framtiden?

I så fall är den här projektkursen något för dig. Du arbetar tillsammans med studenter från andra ämnen och lärosäten med målet att ta fram innovativa idéer som möter hållbarhetsutmaningar inom till exempel miljö, vård och hälsa.

Kursen ges vid Openlab och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola. Utmaningarna formuleras i dialog med uppdragsgivarna Stockholms stad och Region Stockholm.

Genom att använda design thinking som modell för lösning av komplexa problem tränas du i metoder för problemidentifiering, idégenerering, prototypande och problemlösning. Du lär dig organisera ett teamarbete och att kommunicera lösningar och idéer både muntligt och visuellt. I kontinuerliga workshops tränas du i designmodellens olika faser. Kursen avslutas med en projektleverans för teamens uppdragsgivare.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops och platsbesök hos uppdragsgivarna. All undervisning är obligatorisk och sker på engelska.

  Se kursens webbsida för mer information

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Du hittar schema på Openlabs webbsida för kursen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens webbsida

  I kursen utgår du från ett problem och det ingår därför också i lärandeaktiviteterna att du själv aktivt söker information och passande litteratur för att lösa uppgifterna.