Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Säkerhet och integritet i e-förvaltning: IT, lagstiftning och etik

Kursen beskriver hur systemteorier och social technical systems kan användas för att analysera IT-säkerhetsfrågor och risker inom offentlig sektor.

Dessutom diskuterar kursen etik och internationella lagar relaterade till integritetsfrågor för den offentliga sektorn. 

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är nätbaserad och sker på distans.

  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser