Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till informationssäkerhet

Kursen är i första hand en introduktionskurs som förbereder dig för mer avancerade studier inom området informationssäkerhet och digital säkerhet. 

Kursen erbjuder ett allmänt konceptuellt ramverk för ämnesområdet och ger förtrogenhet med den terminologi som är av betydelse för de mer specialiserade säkerhets- och forensikkurserna som ges vid institutionen.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen präglas mer av teoretiska än tillämpade studier vilket innebär att du kan räkna med att upptäcka produktiva sätt att resonera kring säkerhet snarare än hur specifika system säkras. 

  Föreläsningar stödjer studierna i de områden som bedöms som mer utmanande och krävande. Praktiska övningar ingår som ett sätt att grundlägga förståelsen i praktisk erfarenhet och för att illustrera och demonstrera relevanta
  begrepp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, övningar och seminarier. Deltagandet på vissa seminarier och workshops är obligatoriskt.

  Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser