Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp

Om kursen

Detaljerad information finns på kursens hemsida: math.su.se/forbkurs. Förberedande kurs i matematik vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.

Kursen har flytande start- och slutdatum och valfri studietakt, vilket innebär att du själv får bestämma när och i vilken takt du läser kursen. Examinationen består av automaträttade prov och inlämningsuppgifter som görs hemifrån, samt en avslutande skriftlig salstentamen.

Du som läser kursen kan alltid kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp med matematiska frågor.

Kursen ger behörighet att läsa Matematik I (MM2001), 30hp vid Stockholms universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen