Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du viktig information om registreringstider, lärplattform, och information för dig som är antagen med villkor eller reservantagen.

Först: Svara på ditt antagningsbesked!

Om du erbjuds en plats eller reservplats på en kurs i första antagningsbeskedet måste du svara på antagningbeskedet via Antagning.se senast 19 juli för att behålla platsen! Om du har glömt detta är det möjligt att du kan göra en återanmälan om sen anmälan är öppen, se Antagning.se.

Mer info hos Antagning.se om att svara på antagningsbesked

Registrering i Ladok

Du som är antagen till en kurs måste webbregistrera dig via student.ladok.se för att behålla din plats på kursen. Webbregistrering för kurser HT24 öppnar 5 augusti, och stänger olika tider för olika kurser.

Observera att från i år kan du inte logga in i Ladok med ditt universitetskonto utan att först höja tillitsnivån på kontot

 • Matematik I, alla varianter inklusive ULV- och VAL-versioner samt fortsättningsregistrering för de som började kursen på halvfart våren 2024: sista dag för registrering är måndag 26 augusti.
 • Kurser som ges på KTH, alltså kurserna med kurskod DA7048, DA8001, MM7031, MM7046: sista dag för registrering är söndag 15 september. Registrera dig gärna tidigare för att få KTH-konto i tid. (Kursen BE7009 ges också på KTH men börjar först i andra halvan av terminen, och sista dag för registrering på denna är söndag 17 november.)

För distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är webbregistrering öppen nästan hela terminen, eftersom studietakten på dessa kurser är flexibel.

För övriga kurser är webbregistrering öppen till och med 22 september om kursen börjar i september, eller 24 november om den börjar i november.

Du kan inte webbregistrera dig på självständiga arbeten i matematik (du registreras när din arbetsplan har godkänts).

Lärplattform

Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, med undantag för kurserna Förberedande kurs i matematik (math.su.se/förberedande) och Utmanande matematik (math.su.se/utmanande).

På många kurssidor kan du aktivera dig själv, men att du gör det innebär inte att du är registrerad på kursen! Du måste alltid webbregistrera dig på kursen via Ladok, se ovan om registrering.

Villkor för antagning

Villkorshanteringen brukar ske strax före kursstart. Du behöver i allmänhet inte visa upp några intyg på att villkoren är uppfyllda, denna information har vi tillgång till.

Så länge villkoret finns kvar kan du inte webbregistrera dig, därför bör du kontakta studievägledningen om villkoret fortfarande finns kvar vid kursstart, och du inte har fått något besked om huruvida du får läsa kursen. Om kursen har kort registreringsperiod, kontakta oss innan webbregistrering stänger (du bör i så fall ha fått instruktioner i ditt välkomstbrev).

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker kring terminsstart, och vi kontaktar dig då på den e-postadress du angivit på Antagning.se om vi kan erbjuda dig en plats. Om du är reservantagen med villkor och blir erbjuden en plats på kursen, så måste du också uppfylla villkoret för att kunna ta din plats i anspråk.

Mer information

Ny student: om antagning, registrering, kurslitteratur och kurssidor

Under utbildningen: om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv, studieavbrott och omregistrering

Sommar på Matematiska institutionen

Kontakt studiefrågor

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet (men inte platsgaranti!) till vår kurs Matematik I (30 hp) och till våra kandidatprogram. Kursen kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Innehåll

Moment 1 handlar om tal, och här ingår bland annat moduloräkning, representation av heltal, kvadrerings- och konjugatregeln, och förenkling av bråk av komplexa tal.

Moment 2 består av tre grenar inom matematiken: algebra, kombinatorik och logik. Här ingår polynom och ekvationer, elementär kombinatorik (kombinationer, permutationer och urval, samt binomialsatsen) och en introduktion till logik (de logiska operatorerna och och eller, och skillnaden mellan ekvivalens och implikation).

Moment 3 handlar om funktionslära. Här ingår mängdlära, grafritning, olikheter och absolutbelopp, trigonometri, gränsvärden, derivata och integraler. Det tredje momentet är något mer omfattande än de första två.

Tre gånger om året

Förberedande kurs i matematik går vanligen tre gånger om året, på vår-, sommar- och höstterminen. Observera att om du vill läsa kursen sommaren omedelbart efter du går ut gymnasiet så måste du vänta med att söka tills dina gymnasiebetyg är inrapporterade. Sommarens kurstillfälle är ofta öppet för sen anmälan såpass länge att du kan söka ändå. För mer exakta datum, se kurshemsidan.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre moment. Varje moment examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Därefter examineras hela kursen med en salstentamen, som ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under året (tätast under sommaren). Det är möjligt att tentera på annan ort.

  Kursen söks till vår-, sommar- eller hösttermin, men kan sedan läsas i valfri takt. Allt utom salstentamen görs helt på distans, men det finns ett handledningsforum där du kan ställa frågor om matematik. Du kan även kontakta kursens mentorer per mejl eller telefon.

  Kurslitteraturen kan laddas ned från kurshemsidan. Det finns också ett antal videoföreläsningar, som finns länkade från kurshemsidan.

  Undervisning

  Du läser in materialet själv, med hjälp av kurslitteratur och videoföreläsningar. Kursens mentorer ger handledning via handledningsforumet, mejl eller telefon.

  Examination

  Momenten M101, M102 och M103 examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Dessa har tvågradig betygsskala, alltså godkänd eller underkänd, och omfattar 1,2 högskolepoäng vardera.

  Moment M104 är salstentamen, som examineras genom ett skriftligt prov med frågor på hela kursens innehåll. Detta prov som görs på campus, men du som inte bor i Stockholmsområdet kan skriva det på annan ort. Salstentamen omfattar 3,9 högskolepoäng och har betygsskala A-F, och avgör slutbetyget på kursen.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget fast schema, du söker till en viss termin men läser sedan i din egen takt. Kommande tillfällen att skriva den avslutande salstentamen finns på kurshemsidan, math.su.se/förberedande.

  Det finns ett förslag på dagsschema på kurshemsidan, för att hjälpa dig planera dina studier.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Alexandersson, Bergkvist, Leander, Lundqvist, Ottergren: Förberedande kurs i matematik. Stockholms universitet.

  Kurslitteraturen är ett kompendium som du kan ladda ner gratis från kurshemsidan, math.su.se/förberedande.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Se kontaktuppgifter till kursens mentorer på kurshemsidan, math.su.se/förberedande.

  Koordinator för Förberedande kurs och Utmanande matematik