Go to this page on our english site

Den klassiska matematikens historiska utveckling

  • 7,5 hp

Kursen omfattar studier av:

* matematikens historia från tidiga kulturer i Egypten och Mesopotamien fram till och med 1700-talet med tonvikt på utvecklingen av matematiska begrepp och idéer

* matematikens roll i det omgivande samhället

* äldre matematiska texter

* matematiska problem där historiska begrepp och metoder tillämpas

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen