Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar studier av:

* matematikens historia från tidiga kulturer i Egypten och Mesopotamien fram till och med 1700-talet med tonvikt på utvecklingen av matematiska begrepp och idéer

* matematikens roll i det omgivande samhället

* äldre matematiska texter

* matematiska problem där historiska begrepp och metoder tillämpas

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen