Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik, vetenskap och samhälle

I den här kursen tittar vi på matematikens roll i vetenskapen och i samhället.

Kursen är ett förkunskapskrav till de självständiga arbetena på grundnivå vid Matematiska institutionen.

Innehåll

Kursen behandlar: Skriftlig och muntlig kommunikation. Grundläggande typografi. LaTeX. Vetenskapliga förklaringar och lagar. Kausalitet, sannolikhet och statistik. Vetenskapliga teoriers struktur. Den axiomatisk-deduktiva metodens möjligheter och begränsningar. Matematiska modeller och matematikens roll i vetenskapen. Teorier om matematikens och sannolikhetens natur. Begrepp och begreppsutveckling i matematik. Etik och matematiska vetenskapers roll i samhället.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningarsamt opposition på andras uppgifter. Observera att för godkänt slutbetyg krävs deltagande i seminarier.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen använder flera olika texter, varav många finns tillgängliga gratis på internet, antingen helt öppna eller via universitetsbiblioteket.

  • Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin. Thales.
  • Franco Vivaldi: Mathematical writing
  • John Stillwell: A Concise History of Mathematics for Philosophers. Cambridge University Press.
  • Artiklar och öppna källor på internet, detaljer finns på kurssidan.

  Vivaldis och Stillwells böcker finns som e-böcker via universitetsbiblioteket.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt