Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik, vetenskap och samhälle

  • 7,5 hp

Kursen behandlar: Skriftlig och muntlig kommunikation. Grundläggande typografi. LaTeX. Vetenskapliga förklaringar och lagar. Kausalitet, sannolikhet och statistik. Vetenskapliga teoriers struktur. Den axiomatisk-deduktiva metodens möjligheter och begränsningar. Matematiska modeller och matematikens roll i vetenskapen. Teorier om matematikens och sannolikhetens natur. Etik och matematiska vetenskapers roll i samhället.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.