Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik III - Komplex analys

  • 7,5 hp

Kursen behandlar analytiska funktioner, integration och serieutveckling av analytiska funktioner, residykalkyl, konforma avbildningar. Kursens innehåll kan användas vid modellering inom till exempel fysik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.