Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik, självständigt arbete

Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematik. Du fördjupar dig i ett matematiskt ämnesområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Kursen avser att ge erfarenhet av och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom matematik. Arbetets uppläggning ska beskrivas i en skriftlig arbetsplan som ska godkännas av handledaren.

Endast sökbar inom program

Från hösten 2022 är denna version av det självständiga arbetet endast sökbart inom vissa program (HLFMK, vissa lärarprogram). Övriga söker istället den nya versionen med kurskod MM6010.

Matematik, självständigt arbete (MM6010)

Vetenskaplighetskurs

I kursen ingår en delkurs i vetenskaplighetsteori på 1,5 hp. Mer information:

Vetenskaplighet 1,5 hp

Förkunskapskrav

De kurser som nämns under under Särskild behörighet är gamla kursversioner, och motsvarar de nuvarande kurserna Matematik II - Analys, del A (MM5010), Matematik II - Analys, del B (MM5011), Matematik II - Linjär algebra (MM5012) och Matematik II - Algebra och kombinatorik (MM5013).

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment: projekt och vetenskaplighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Projektdelen av kursen examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation vid ett seminarium. Vetenskaplighetsmomentet examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledaren.

 • Mer information

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Huvudlärare för självständiga arbeten i matematik
  Koordinator för självständiga arbeten i matematik