Dynamiska system och optimal kontrollteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar linjära system av differentialekvationer, stabilitetsteori, grundläggande begrepp inom kontrollteori, valda delar av dynamisk programmering, linjär-kvadratisk optimal kontroll eller Kalman-filter.

Kursens innehåll kan användas vid modellering inom en mängd områden exempelvis i fysik, biologi och ekonomi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen