Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Krypteringsmatematik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar de moderna metoder för kryptering som är basen för säker elektronisk kommunikation, samt metoder för att forcera dessa. Fokus är på de matematiska grunderna inom talteori, algebraisk geometri och statistik och hur

dessa används för kryptering. Kursen är av intresse för den som sysslar med säkerhetsaspekter på elektronisk kommunikation, men även för den som vill se en av de mer spektakulära moderna tillämpningarna av matematik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.