Elementär differentialgeometri, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar Multilinjär algebra, variabelbyte i multipel-integraler och differentialformer, yttre differential, slutna och exakta former, Poincarés lemma, mångfalder i Rn, Stokes sats, något om deRham-kohomologi och abstrakta mångfalder, Riemannsk metrik, krökning av ytor i R3, Cartans strukturekvationer, Theorema Egregium, global krökning för kompakta ytor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen