Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Elementär differentialgeometri

  • 7,5 hp

Kursen behandlar Multilinjär algebra, variabelbyte i multipel-integraler och differentialformer, yttre differential, slutna och exakta former, Poincarés lemma, mångfalder i Rn, Stokes sats, något om deRham-kohomologi och abstrakta mångfalder, Riemannsk metrik, krökning av ytor i R3, Cartans strukturekvationer, Theorema Egregium, global krökning för kompakta ytor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.