Logik II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar:

• grundvalar och mängdteori: Zermelo-Fraenkel-axiomen för mängdteori, elementär teori för kardinaltal och ordinaltal.

Ekvivalenta formuleringar av urvalsaxiomet och dess tillämpningar i analys och algebra.

• strukturer och modeller: isomorfier och inbäddningar, fullständiga teorier, elementär ekvivalens och elementär inbäddning, Löwenheim-Skolems satser, kategoricitet, tillämpningar på algebraiska teorier samt icke-standard analys.

• beräkningsbarhet och ofullständighet: beräkningsmodeller, klasser av beräkningsbara funktioner, avgörbara och oavgörbara problem, Gödelkodning samt Gödels ofullständighetsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen