Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datoralgebra

Datoralgebra ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du kan även hitta den engelska versionen här

Kursen behandlar datoralgebraiska aspekter av polynomringar med utgångspunkt från teorin för Gröbnerbaser.

Dessa begrepp och resultat tas upp: ideal, Hilberts bassats, affina varietéer, Hilberts nollställesats, monomordningar, Gröbnerbaser, Buchbergers algoritm, eliminationsteori, kvotringar.

Det ingår även en introduktion till ett modernt datoralgebrasystem, samt användning av detta för att lösa tillämpade problem inom grafteori, teoretisk datalogi och optimering.