Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datoralgebra

  • 7,5 hp

Kursen behandlar datoralgebraiska aspekter av polynomringar med utgångspunkt från teorin för Gröbnerbaser.

Dessa begrepp och resultat tas upp: ideal, Hilberts bassats, affina varietéer, Hilberts nollställesats, monomordningar, Gröbnerbaser, Buchbergers algoritm, eliminationsteori, kvotringar.

Det ingår även en introduktion till ett modernt datoralgebrasystem, samt användning av detta för att lösa tillämpade problem inom grafteori, teoretisk datalogi och optimering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.