Datoralgebra, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar datoralgebraiska aspekter av polynomringar med utgångspunkt från teorin för Gröbnerbaser.

Dessa begrepp och resultat tas upp: ideal, Hilberts bassats, affina varietéer, Hilberts nollställesats, monomordningar, Gröbnerbaser, Buchbergers algoritm, eliminationsteori, kvotringar.

Det ingår även en introduktion till ett modernt datoralgebrasystem, samt användning av detta för att lösa tillämpade problem inom grafteori, teoretisk datalogi och optimering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen