Avancerad komplex analys, 7,5 hp

Kursen behandlar Generaliseringar av Cauchys integralformel, analytisk fortsättning, normala familjer och Riemanns avbildningssats, speciella klasser av konforma avbildningar, komplexa differentialekvationer, samt av läraren för varje kurstillfälle valda tillämpningar, där tillämpningarna kan väljas bland:

* Hardyrum

* Randbeteende för analytiska funktioner

* Riemann-Hilbert-problem

* Teori för harmoniska funktioner och harmoniskt mått

* Oändliga produkter av analytiska funktioner

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen