Topologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar allmän topologi, topologiska rum, kontinuitet, kompakthet, sammanhang, identifikationstopologier samt algebraisk topologi, fundamentalgruppen och klassifikation av slutna ytor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen