Fourieranalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande teori för Fourierserier och Fourierintegraler i L^1 och L^2, samband mellan Fourierintegraler och analytiska funktioner samt tillämpningar på olika områden.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen