Galoisteori, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar Galoisteori för ändliga kroppsutvidgningar innefattande teori för konstruktioner med passare och linjal och för lösning av algebraiska ekvationer medelst upprepad rotutdragning.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen