Partiella differentialekvationer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar partiella differentialekvationer av första och andra ordningen. Framför allt studeras den matematiska fysikens klassiska ekvationer: vågekvationen, Laplaces ekvation och värmeledningsekvationen.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen