Kombinatorik III, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande satser om hypergrafer, grafer och block-design. Något om optimering i grafer och nätverk. Något om algebraiska strukturer i kombinatoriken, matroider.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen