Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Talteori

  • 7,5 hp

Kursen behandlar grunderna av talteorin, kvadratiska

reciprocitetssatsen, unik primidealuppdelning av ideal

i ringar av algebraiska heltal, klasstalets ändlighet,

Dirichlets sats om primtal i aritmetiska följder.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga

studenter är antagna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.