Talteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grunderna av talteorin, kvadratiska

reciprocitetssatsen, unik primidealuppdelning av ideal

i ringar av algebraiska heltal, klasstalets ändlighet,

Dirichlets sats om primtal i aritmetiska följder.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga

studenter är antagna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen