Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kaotiska dynamiska system

  • 7,5 hp

Kursen behandlar en- och flerdimensionella dynamiska system (främst iterationer), parameterberoende och kaotiskt beteende.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.