Matematisk kontrollteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar: Deterministiska ändligt-dimensionella system med betoning på en systematisk behandling av kärnan av kontrollteori, algebraisk teori för linjära system inklusive kontrollerbarhet, observerbarhet, återkopplingsekvivalens and minimalitet, stabilitet enligt Lyapunov och input/outputmetoder, idéer i optimal kontroll, observerare och dynamisk återkoppling, parametrisering av stabiliserande kontrollerare, några mycket grundläggande fakta om frekvensdomäner som t.ex Nyquistkriteriet. Ett urval av följande ämnen: Grunderna i robust kontrollteori och differentiella spel, några mer avancerade exempel på icke-linjär kontrollteori, geometrisk kontrollteori, stokastisk kontrollteori, filtrering och estimering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen