Algebraisk geometri och kommutativ algebra, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar ringar, ideal, primideal, nilpotens, nolldelare, moduler, Noetherska ringar, Hilberts bassats, ändliga utvidgningar och Noethersk normalisering, Nullstellensatz, Spec, fraktionsringar, primäruppdelning. Algebraisk geometri ärstudiet av lösningar till system av polynomekvationer. Kommutativ algebra är det främsta algebraiska hjälpmedlet. Kursen avser att ge en introduktion till dessa områden. Ett exempel på tillämpningsområde är kodteori.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen