Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Representationsteori för ändliga grupper

  • 7,5 hp

Gruppteori: Permutationsgrupper, Sylows satser

Representationsteori: Grupprepresentationer, karaktärer. Produkter av karaktärer, inducerade representationer och karaktärer. Något om kompakta grupper. Någon tillämpning, till exempel invariantteori.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.