Avancerad reell analys I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar integration och måttteori samt funktionalanalys, integration av mätbara funktioner (Lebesgueintegraler), konvergenssatser, produktmått, Fubinis sats, Banachrum inklusive LP-rum samt grundläggande satser om linjära operatorer och funktionaler. Tillämpningsområden är inom Fourieranalys, ergodteori, sannolikhetsteori, Sobolevrum samt partiella differentialekvationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen