Go to this page on our english site

Avancerad reell analys I

  • 7,5 hp

Kursen behandlar integration och måttteori samt funktionalanalys, integration av mätbara funktioner (Lebesgueintegraler), konvergenssatser, produktmått, Fubinis sats, Banachrum inklusive LP-rum samt grundläggande satser om linjära operatorer och funktionaler. Tillämpningsområden är inom Fourieranalys, ergodteori, sannolikhetsteori, Sobolevrum samt partiella differentialekvationer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen