Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad reell analys II

  • 7,5 hp

Kursen behandlar teckenmått, Hahn-dekomposition, mått på metriska rum, Radon-Nikodyms sats, Lebesguedekomposition, duala rum, svaga topologier, Banach-Alaoglus sats, adjungerade operatorer, kompakta operatorer och deras spektrum, Fredholmalternativet, Hilbertrum och operatorer på Hilbertrum, spektralsatsen för självadjungerade operatorer på Hilbertrum, Fredholms determinant, obegränsade operatorer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.