Avancerad reell analys II, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar teckenmått, Hahn-dekomposition, mått på metriska rum, Radon-Nikodyms sats, Lebesguedekomposition, duala rum, svaga topologier, Banach-Alaoglus sats, adjungerade operatorer, kompakta operatorer och deras spektrum, Fredholmalternativet, Hilbertrum och operatorer på Hilbertrum, spektralsatsen för självadjungerade operatorer på Hilbertrum, Fredholms determinant, obegränsade operatorer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen