Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt av oceanografins delområden, särskilt fysisk oceanografi. Den behandlar oceanbassängernas utveckling, havsvattnets egenskaper, geofysiska strömningsfenomen som vinddrivna strömmar och strömmar drivna av temperatur- och skillnader i salthalt, samt vågor och tidvatten. Vidare behandlas oceanernas roll för jordens klimat.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen