Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs

Kunskap om jordens klimat och dess förändringar är avgörande för vår framtid. I denna kurs vill vi ge dig en inblick i hur olika aspekter av klimatsystemet bidrar till en omfattande helhet. Vi vill på så sätt ge dig den förståelse som idag behövs för att kunna delta i den viktiga debatten om vart vårt klimat är på väg.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU).

Alla antagna får ett välkomstbrev via e-post. Där finns viktig information inför dina studier.

Upprop

På MISU inleds varje kurs med ett obligatoriskt upprop. Mer detaljerad information om uppropet får du via e-post. Planerar du att påbörja utbildningen men av någon anledning inte kan delta vid uppropet, kontakta vår studievägledning. Annars riskerar du att förlora din plats. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Registrering

Du som är antagen till en kurs hos oss kan själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan påbörja utbildningen. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan kursen startar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på en kurs? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter terminen börjat.

Hitta till MISU

MISU har egna föreläsningssalar och alla ligger i samma korridor som resten av institutionen. Du kommer att få ett eget passerkort för att komma in när du börjar. Du hittar MISU på plan 6, hus C i Arrheniuslaboratoriet.

Undervisning under våren 2021

Vi tillämpar för närvarande hybridundervisning på MISU. Det innebär att föreläsningar kan bevistas på plats med maximalt antal 8 deltagare, men samtidigt sänds de via nätet. Vissa moment kan kräva fysisk närvaro. Detta informeras om under kursens gång och anpassas efter gällande regler. Vi försöker schemalägga så att rusningstrafik kan undvikas i möjligaste mån. En stor del av personalen arbetar hemifrån för att lämna plats för undervisningen. Läs mer om hur vi coronaanpassat här.

Mer detaljerad information om vad som gäller för respektive kurs får du via lärplattformen Athena. Du får tillgång till respektive kurssida så fort du har aktiverat ditt universitetskonto samt blivit registrerad på kursen. Har du frågor kan du kontakta expeditionen.

Kontakt

Studievägledare

Telefon: 08-162418
Email: studievagledare@misu.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Vi går igenom de processer som har betydelse för klimatet: i atmosfären, i haven, strålningsbalans, växthuseffekten och andra faktorer som är viktiga för att förstå klimatet och dess utveckling. Hur har klimatet förändrats historiskt? Vi beskriver jordens klimatzoner och hur dessa uppstår som ett resultat av atmosfärens och havens cirkulation. Sedan introducerar vi väderprognosmodeller och klimatmodeller. Hur är de uppbyggda och hur tolkar man framtida klimatscenarier?

Det blir förstås en omfattande genomgång av människans påverkan på jordens klimat, genom den ökande växthuseffekten, aerosolpartiklar och andra processer. Vi belyser också problemet att urskilja människans påverkan från naturliga klimatvariationer. Slutligen diskuterar vi samhälleliga konsekvenser av klimatförändringar och ger en inblick i arbetet inom FNs klimatpanel.

 • Kursupplägg

  Kursen är en aktiv blandning av föreläsningar, gruppövningar och en hemuppgift.

  Undervisning

  Föreläsningarna genomförs av olika forskare som alla bidrar med sin expertis från olika delområden inom klimatforskningen. Aktiva diskussioner kring olika klimataspekter brukar vara ett viktigt inslag i dessa föreläsningar. Detta kompletteras med gruppövningar där väder och klimatdata tolkas och diskuteras. Här ingår även en hemuppgift med egna observationer och analyser.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Hemuppgiften ger ett tillfälle att kombinera föreläsningarnas innehåll med egna funderingar. Kursen avslutas sedan med en skriftlig examination som återspeglar de olika aspekter som ingår i klimatsystemets helhet.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på examinatorer för 2020:

  https://www.misu.su.se/svenska/utbildning/program-och-kurser#Examinatorer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • C. Bernes: En varmare värld, Tredje Upplagan, Naturvårdsverket, 2016. Boken kan lånas på geobiblioteket eller laddas ner på Naturvårdsverket. Går även att köpa.
  • H. Lejenäs: Meteorologi - En orientering om vädret och meteorologiska skeenden i lufthavet, Meteorologiska institutionen, 2009. Kompendiet tillhandahålls av institutitionen och delas ut i samband med kursstart.

  Annat material delas ut under kursen.

  Utöver denna litteratur som ligger till grunden för kursen kan vi ge rekommendationer för vidare läsning:

  • Rapporten från FNs klimatpanel 2013-2014:
   • Del 1: Den vetenskapliga grunden.
   • Del 2: Klimateffekter.
   • Del 3: Åtgärder.

  Utlåning av kursboken "En ännu varmare värld"

  Utlåningen av boken kommer att skötas av geobibilioteket (se info om lånevillkor nedan). Tyvärr finns bara ett fåtal kopior.

  Boken är registrerad som kurslitteratur vilket innebär att den kan lånas 7 dagar åt gången. Boken kan dock lånas om via bibliotekets hemsida, upp till 30 ggr. Därefter måste man visa upp boken för att förlänga lånet. Om någon står på kö för boken går det inte att låna om.

  För att låna en bok krävs universitetskort som beställs här. Det är bara ett knapptryck som behövs och så skickas kortet hem till den adress man angivit när man registrerade sig.

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Start på vårterminen.

  Registrering

  När du registrerar dig bekräftar du din avsikt att gå kursen. Observera att du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är också en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Om du vill avsäga dig din plats vänligen lämna återbud på antagning.se eller meddela studentexp@misu.su.se så snart som möjligt så att någon annan kan bli erbjuden plats på kursen.

  Så här gör du för att webbregistrera dig:

  1. Aktivera ditt universitetskonto på https://aktivera.su.se/ Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in och fortsätta med punkt 2.

  2. Logga in på Ladok och registrera dig på kursen.

   

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18