Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs

Kunskap om jordens klimat och dess förändringar är avgörande för vår framtid. I denna kurs vill vi ge dig en inblick i hur olika aspekter av klimatsystemet bidrar till en omfattande helhet. Vi vill på så sätt ge dig den förståelse som idag behövs för att kunna delta i den viktiga debatten om vart vårt klimat är på väg.

Kursbeskrivning

Vi går igenom de processer som har betydelse för klimatet: i atmosfären, i haven, strålningsbalans, växthuseffekten och andra faktorer som är viktiga för att förstå klimatet och dess utveckling. Hur har klimatet förändrats historiskt? Vi beskriver jordens klimatzoner och hur dessa uppstår som ett resultat av atmosfärens och havens cirkulation. Sedan introducerar vi väderprognosmodeller och klimatmodeller. Hur är de uppbyggda och hur tolkar man framtida klimatscenarier?

Det blir förstås en omfattande genomgång av människans påverkan på jordens klimat, genom den ökande växthuseffekten, aerosolpartiklar och andra processer. Vi belyser också problemet att urskilja människans påverkan från naturliga klimatvariationer. Slutligen diskuterar vi samhälleliga konsekvenser av klimatförändringar och ger en inblick i arbetet inom FNs klimatpanel.

 • Kursupplägg

  Kursen är en aktiv blandning av föreläsningar, gruppövningar och en hemuppgift.

  Undervisning

  Föreläsningarna genomförs av olika forskare som alla bidrar med sin expertis från olika delområden inom klimatforskningen. Aktiva diskussioner kring olika klimataspekter brukar vara ett viktigt inslag i dessa föreläsningar. Detta kompletteras med gruppövningar där väder och klimatdata tolkas och diskuteras. Här ingår även en hemuppgift med egna observationer och analyser.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Hemuppgiften ger ett tillfälle att kombinera föreläsningarnas innehåll med egna funderingar. Kursen avslutas sedan med en skriftlig examination som återspeglar de olika aspekter som ingår i klimatsystemets helhet.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Bernes, C.: En varmare värld, tredje upplagan, Naturvårdsverket, 2016. Boken kan laddas ner på https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/1300/en-varmare-varld--tredje-upplagan, köpas, eller lånas på geobiblioteket.
  • Lejenäs, H.: Meteorologi - En orientering om vädret och meteorologiska skeenden i lufthavet, Meteorologiska institutionen, 2009. Kompendiet tillhandahålls av institutionen och delas ut elektroniskt i samband med kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Start på vårterminen.

  Registrering

  När du registrerar dig bekräftar du din avsikt att gå kursen. Observera att du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är också en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Om du vill avsäga dig din plats vänligen lämna återbud på antagning.se eller meddela studentexp@misu.su.se så snart som möjligt så att någon annan kan bli erbjuden plats på kursen.

  Så här gör du för att webbregistrera dig:

  1. Aktivera ditt universitetskonto på https://aktivera.su.se/ Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in och fortsätta med punkt 2.

  2. Logga in på Ladok och registrera dig på kursen.

   

 • Kontakt

   
  Studievägledare