Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen beskriver hur den storskaliga cirkulation i atmosfären och havet skapar jordens klimatzoner samt centrala klimatprocesser: energitransporter, strålningsbalans, växthuseffekten och klimatvariationer. Vidare behandlas principerna för väderprognos- och klimatmodeller, samt scenarier för framtida klimat. Ett centralt ämne är människans påverkan på jordens klimat, främst genom utsläpp av växthusgaser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen