Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klimat och atmosfärens cirkulation

  • 15 hp

Kursen behandlar teorin för atmosfärens storskaliga dynamik, samt kopplingen mellan denna teori och observerad strömning i atmosfären.

Kursen ger vidare en allmän introduktion till klimatsystemet inklusive allmänna cirkulationen i haven, atmosfären och hydrosfären samt biogeokemiska kretslopp.