Klimat och atmosfärens cirkulation, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorin för atmosfärens storskaliga dynamik, samt kopplingen mellan denna teori och observerad strömning i atmosfären. Kursen ger vidare en allmän introduktion till klimatsystemet inklusive allmänna cirkulationen i haven, atmosfären och hydrosfären samt biogeokemiska kretslopp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen