Väder, klimat, energi och samhälle, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar väder, klimat och energianvändning i samhället. Denna kurs tar avstamp i fysiken för att adressera frågor som en blivande lärare kan tänkas få av elever, t.ex:

• Hur uppkommer atmosfärens rörelser och väder?

• Hur kan man bestämma temperaturen på en planet?

• Vad är en växthusgas och varför är bara vissa gaser växthusgaser?

• Varför är det så svårt att få ett enkelt svar på hur mycket de mänskliga utsläppen påverkar vårt klimat?

• Vad är en klimatmodell?

• Hur påverkas vår omgivning av olika sätt att utvinna energi?

• Hur påverkar olika sorters strålning levande organismer?

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen