Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Strömningsmekanik

Vad har en tsunami gemensamt med vanliga ytvågor? Hur fungerar flygplansvingar? Och varför känns det som att man oftast har motvind när man cyklar (även om vinden kommer rakt från sidan)?

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU).

Alla antagna får ett välkomstbrev via e-post. Där finns viktig information inför dina studier.

Upprop

På MISU inleds varje kurs med ett obligatoriskt upprop. Mer detaljerad information om uppropet får du via e-post. Planerar du att påbörja utbildningen men av någon anledning inte kan delta vid uppropet, kontakta vår studievägledning. Annars riskerar du att förlora din plats. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Registrering

Du som är antagen till en kurs hos oss kan själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan påbörja utbildningen. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan kursen startar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på en kurs? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter terminen börjat.

Hitta till MISU

MISU har egna föreläsningssalar och alla ligger i samma korridor som resten av institutionen. Du kommer att få ett eget passerkort för att komma in när du börjar. Du hittar MISU på plan 6, hus C i Arrheniuslaboratoriet.

Undervisning under våren 2021

Vi tillämpar för närvarande hybridundervisning på MISU. Det innebär att föreläsningar kan bevistas på plats med maximalt antal 8 deltagare, men samtidigt sänds de via nätet. Vissa moment kan kräva fysisk närvaro. Detta informeras om under kursens gång och anpassas efter gällande regler. Vi försöker schemalägga så att rusningstrafik kan undvikas i möjligaste mån. En stor del av personalen arbetar hemifrån för att lämna plats för undervisningen. Läs mer om hur vi coronaanpassat här.

Mer detaljerad information om vad som gäller för respektive kurs får du via lärplattformen Athena. Du får tillgång till respektive kurssida så fort du har aktiverat ditt universitetskonto samt blivit registrerad på kursen. Har du frågor kan du kontakta expeditionen.

Kontakt

Studievägledare

Telefon: 08-162418
Email: studievagledare@misu.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Strömningsmekaniken beskriver och förklarar många naturliga fenomen som vi ser omkring oss dagligen. Den har också mängder av tillämpningar i industri, fysik och andra vetenskaper, alltifrån astrofysik och klimatforskning till medicin. Ämnet har en särpräglad stil som skiljer sig från mycket annan fysik. Det beror på den centrala roll som ickelinjära effekter har inom strömningsmekaniken, och som till exempel ger upphov till turbulens.

De grundläggande begreppen och ekvationerna i den klassiska strömningsmekaniken introduceras, och skillnaden mellan strömning med stor och liten viskositet undersöks. Exakta lösningar för några enkla fall presenteras, liksom approximativa metoder för andra fall. Kursens andra del handlar om geofysisk strömningsmekanik. Där tillämpas strömningsmekanikens begrepp och ekvationer på storskalig strömning i hav och atmosfär.

 

 • Kursupplägg

  Kursen använder sig av "hybridundervisning" där det antingen går att följa föreläsningarna och räkneövningarna på campus eller på distans via zoom. Den börjar med en introduktion till vektoranalys, strömningsmekanikens matematiska språk. Därefter härleds Navier-Stokes ekvationer, och grundläggande begrepp introduceras: vorticitet, viskositet och Reynolds tal. Några stationära lösningar studeras, och förenklade ekvationer för gränsskikt och trög strömning. Kursens andra del börjar med att undersöka strömning i roterande system. Sedan undersöks egenskaperna hos ekvationerna för grunt vatten i ett roterande system: potentiella virvelns bevarande, geostrofisk anpassning, Poincarévågor, Rossbyvågor och instabiliteter.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på examinatorer för 2020:

  https://www.misu.su.se/svenska/utbildning/program-och-kurser#Examinatorer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  •    Dhrubaditra Mitra, “Introduction to Fluid Mechanics” (lecture notes).
  •    Geoffrey E. Vallis, “Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics”, Cambridge University Press (2019).

   

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18