Strömningsmekanik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar Navier-Stokes ekvationer, som är grunden för en matematisk beskrivning av strömning. Utifrån dessa ges en kvalitativ eller kvantitativ förklaring till olika fenomen som kan observeras i vardagen och är viktiga i olika tekniska tillämpningar, t ex laminär strömning och turbulens. Vi studerar också strömning

i roterande system, med tillämpningar på hav och atmosfär.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen