Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Strömningsmekanik

Vad har en tsunami gemensamt med vanliga ytvågor? Hur fungerar flygplansvingar? Och varför känns det som att man oftast har motvind när man cyklar (även om vinden kommer rakt från sidan)?

Strömningsmekaniken beskriver och förklarar många naturliga fenomen som vi ser omkring oss dagligen. Den har också mängder av tillämpningar i industri, fysik och andra vetenskaper, alltifrån astrofysik och klimatforskning till medicin. Ämnet har en särpräglad stil som skiljer sig från mycket annan fysik. Det beror på den centrala roll som ickelinjära effekter har inom strömningsmekaniken, och som till exempel ger upphov till turbulens.

De grundläggande begreppen och ekvationerna i den klassiska strömningsmekaniken introduceras, och skillnaden mellan strömning med stor och liten viskositet undersöks. Exakta lösningar för några enkla fall presenteras, liksom approximativa metoder för andra fall. Kursens andra del handlar om geofysisk strömningsmekanik. Där tillämpas strömningsmekanikens begrepp och ekvationer på storskalig strömning i hav och atmosfär.

 

 • Kursupplägg

  Kursen börjar med en introduktion till vektoranalys, strömningsmekanikens matematiska språk. Därefter härleds Navier-Stokes ekvationer, och grundläggande begrepp introduceras: vorticitet, viskositet och Reynolds tal. Några stationära lösningar studeras, och förenklade ekvationer för gränsskikt och trög strömning. Kursens andra del börjar med att undersöka strömning i roterande system. Sedan undersöks egenskaperna hos ekvationerna för grunt vatten i ett roterande system: potentiella virvelns bevarande, geostrofisk anpassning, Poincarévågor, Rossbyvågor och instabiliteter.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  •    Dhrubaditra Mitra, “Introduction to Fluid Mechanics” (lecture notes).
  •    Geoffrey E. Vallis, “Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics”, Cambridge University Press (2019).

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare