Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Globala klimatsystemet

Teorin om jordens förändrade klimat nu och tillbaka i tiden handlar om en förståelse om strålningsdrivning och återkopplingsmekanismer och hur de resulterar i en global temperaturförändring.

Jordens klimatförändringar kontrolleras av återkopplingsmekanismer och förändrade gränsförhållanden som solinstrålning och koncentrationer av växthusgaser eller aerosolpartiklar i atmosfären. Under kursen får du lära dig hur planetens energibalans är en användbar utgångspunkt för problemet. Du får sedan utforska strålningsdrivning och återkopplingsmekanismer och hur världshaven är viktig för kortvariga klimatförändringar såsom historiska och framtida uppvärmningar. Du får ytterligare utforska globalt naturlig variabilitet och olika icke-linjära samband som kan orsaka katastrofiska event, s.k. "tipping points".

 • Kursupplägg

  Kursen applicerar teorin om global klimatförändring till populära problem inom klimatforskningen, som studenterna tillägnat sig i seminarier och föreläsningar. Som utgångspunkt sätter studenterna upp och kör experiment med "state-of-the-art" globala klimatmodeller, genom att ändra atmosfärens koldioxidhalt eller solinstrålningen för att undersöka modellens klimatkänslighet. I efterföljande studentdesignade projekt kommer en hypotes eller en forskningsfråga att formuleras samt forskningen planeras och utföras.

  Undervisning

  Kursen baseras framförallt på seminarier och projektarbete, kombinerat med föreläsningar. Studenter skall förbereda sig inför seminarierna.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Kursen baseras på en skriftlig projektrapport. I tillägg ska studenterna deltaga aktivt i seminarier, göra hemuppgifter, skriva en mindre labbrapport samt presentera projektresultaten inför de andra studenterna.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kompendium delas ut elektroniskt i samband med kursstart.

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje vårtermin.

 • Kontakt

  Studievägledare