Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biogeokemiska kretslopp

Kursen handlar om jordens klimatsystem sett i ett historiskt perspektiv samt i en föränderlig tid kopplat till mänsklig påverkan. Kursen spänner över de biogeokemiska kretsloppen av grundämnenas tillstånd i atmosfären, biosfären, hydrosfären, pedosfären och litosfären. Kursen har därför en stark tvärvetenskaplig profil.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU).

Alla antagna får ett välkomstbrev via e-post. Där finns viktig information inför dina studier.

Upprop

På MISU inleds varje kurs med ett obligatoriskt upprop. Mer detaljerad information om uppropet får du via e-post. Planerar du att påbörja utbildningen men av någon anledning inte kan delta vid uppropet, kontakta vår studievägledning. Annars riskerar du att förlora din plats. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Registrering

Du som är antagen till en kurs hos oss kan själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan påbörja utbildningen. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan kursen startar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på en kurs? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter terminen börjat.

Hitta till MISU

MISU har egna föreläsningssalar och alla ligger i samma korridor som resten av institutionen. Du kommer att få ett eget passerkort för att komma in när du börjar. Du hittar MISU på plan 6, hus C i Arrheniuslaboratoriet.

Undervisning under våren 2021

Vi tillämpar för närvarande hybridundervisning på MISU. Det innebär att föreläsningar kan bevistas på plats med maximalt antal 8 deltagare, men samtidigt sänds de via nätet. Vissa moment kan kräva fysisk närvaro. Detta informeras om under kursens gång och anpassas efter gällande regler. Vi försöker schemalägga så att rusningstrafik kan undvikas i möjligaste mån. En stor del av personalen arbetar hemifrån för att lämna plats för undervisningen. Läs mer om hur vi coronaanpassat här.

Mer detaljerad information om vad som gäller för respektive kurs får du via lärplattformen Athena. Du får tillgång till respektive kurssida så fort du har aktiverat ditt universitetskonto samt blivit registrerad på kursen. Har du frågor kan du kontakta expeditionen.

Kontakt

Studievägledare

Telefon: 08-162418
Email: studievagledare@misu.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen, som har en klart tvärvetenskaplig inriktning, tar i mer detalj upp följande moment:

Jordens historia: utveckling av hav, atmosfär och liv. Strukturen och sammansättningen av litosfär, pedosfär, hydrosfär, atmosfär och biota.

Modeller för att beskriva flöden och kretslopp, boxmodeller, uppehållstider etc. Huvuddragen av de globala kretsloppen för vatten, kol, syre, kväve, svavel och spårelement. Kretsloppen för kol, kväve och fosfor i Östersjön.

Målgrupp är i första hand grundstudenter och doktorander i meteorologi, geologi, biologiämnen och kemi samt oceanografi. Kurserna (MO7013/MO7014) ges på engelska.

De som följer hela kursen och slutför ett projekt med ett seminarium och en skriftlig rapport samt en godkänd skriftlig examen får 15 poäng (MO7014). Det finns en möjlighet att välja bort projektet. De som gör det är fortfarande skyldiga att klara den skriftliga examen för att få 7,5 hp (MO7013).

Kurserna ges i samarbete med Bolins centrum för klimatforskning och Klimatforskningsskolan vid Stockholms universitet (http://www.bolin.su.se). Föreläsningarna kommer att hållas av forskare från flera institutioner vid SU.

 • Kursupplägg

  Se kursens engelska beskrivning.

  Undervisning

  Föreläsningar, kritisk précis (MO7013 / MO7014) samt seminarier och projektrapporter (MO7014).

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  För att få godkänt betyg  (E eller högre) krävs godkänt betyg (E eller högre) på var och en av komponenterna (skriftlig tentamen, kritisk précis, deltagande i föreläsningar samt ett skriftligt och muntligt presenterat projekt). Att delta i föreläsningarna (C1- C4) är obligatoriskt inom MO7014.

  Det slutliga betyget för MO7014 är ett viktat medelvärde av komponenternas betyg, med vikter enligt följande:
  Skriftlig tentamen 30%, Kritisk précis 16%, deltagande i föreläsningar (A1-A9; B1-B7) 4%, Projekt 50%: skriftlig rapport (25%) och muntliga presentationer (25%)

  Slutbetyget för MO7013 är ett viktat medelvärde av komponenternas kvaliteter, med vikter enligt följande:
  Skriftlig tentamen 60%
  Kritisk précis 32%
  Deltagande i föreläsningar (A1-A9; B1 - B6) 8%

   

  Examinator

  Här är en länk till en lista på examinatorer för 2020:

  https://www.misu.su.se/svenska/utbildning/program-och-kurser#Examinatorer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Textbok kan laddas ner som en e-bok gratis från SU-biblioteket:

  "Earth System Science: From Biogeochemical Cycles to Global Change", redaktörer: Michael C. Jacobson, Robert J. Charlson, Henning Rodhe & Gordon H. Orians, Academic Press, 2000.

  Ytterligare material kan distribueras vid eller före föreläsningarna beroende på föreläsaren.

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje vårtermin.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18