Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biogeokemiska kretslopp

Kursen handlar om jordens klimatsystem sett i ett historiskt perspektiv samt i en föränderlig tid kopplat till mänsklig påverkan. Kursen spänner över de biogeokemiska kretsloppen av grundämnenas tillstånd i atmosfären, biosfären, hydrosfären, pedosfären och litosfären. Kursen har därför en stark tvärvetenskaplig profil.

Kursen, som har en klart tvärvetenskaplig inriktning, tar i mer detalj upp följande moment:

Jordens historia: utveckling av hav, atmosfär och liv. Strukturen och sammansättningen av litosfär, pedosfär, hydrosfär, atmosfär och biota.

Modeller för att beskriva flöden och kretslopp, boxmodeller, uppehållstider etc. Huvuddragen av de globala kretsloppen för vatten, kol, syre, kväve, svavel och spårelement. Kretsloppen för kol, kväve och fosfor i Östersjön.

Målgrupp är i första hand grundstudenter och doktorander i meteorologi, geologi, biologiämnen och kemi samt oceanografi. Kursen ges på engelska.

Kursen ges i samarbete med Bolins centrum för klimatforskning och Klimatforskningsskolan vid Stockholms universitet (http://www.bolin.su.se). Föreläsningarna kommer att hållas av forskare från flera institutioner vid SU.

 • Kursupplägg

  Se kursens engelska beskrivning.

  Undervisning

  Föreläsningar, kritisk précis.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  För att få godkänt betyg  (E eller högre) krävs godkänt betyg (E eller högre) på var och en av komponenterna (skriftlig tentamen, kritisk précis, deltagande i föreläsningar).

  Slutbetyget för MO7013 är ett viktat medelvärde av komponenternas kvaliteter, med vikter enligt följande:
  Skriftlig tentamen 60%
  Kritisk précis 32%
  Deltagande i föreläsningar (A1-A9; B1 - B6) 8%

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Textbok kan laddas ner som en e-bok gratis från SU-biblioteket:

  • "Earth System Science: From Biogeochemical Cycles to Global Change", redaktörer: Michael C. Jacobson, Robert J. Charlson, Henning Rodhe & Gordon H. Orians, Academic Press, 2000.

  Ytterligare material kan distribueras vid eller före föreläsningarna beroende på föreläsaren.

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje vårtermin.

 • Kontakt

   
  Studievägledare