Biogeokemiska kretslopp, 15 hp

Om kursen

Kursen handlar om jordens klimatsystem och spänner över dess biogeokemiska

kretslopp och deras klimatpåverkan. Kursen har en stark tvärvetenskaplig profil och innehåller jordens geologiska historia, globala och Östersjöperspektiv på biogeokemiska kretslopp och mänsklig påverkan på de naturliga kretsloppen. Kursen ges i mån av resurser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen