Meteorologi I, 15 hp

Om kursen

Kursen tillämpar fysikens och kemins lagar för att förstå atmosfärens uppbyggnad, sammansättning och energibalans. Utgångspunkten är en grundläggande genomgång av atomer och molekyler, strålning och kemi applicerad på atmosfären samt termodynamik. Detta leder till en beskrivning av de processer som styr vädret, påverkar atmosfärens innehåll av olika ämnen och klimatet.

Kursen ges som fristående kurs eller inledande kurs på masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat (120hp) om tidigare kunskaper inom meteorologi saknas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen