Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Meteorologi I

Med utgångspunkt i grundläggande fysik och kemi behandlar kursen termodynamiken i atmosfären och i viss mån havet, atmosfärens sammansättning och strålningsbalans samt grundläggande synoptisk meteorologi.

Kursen tillämpar fysikens och kemins lagar för att förstå atmosfärens uppbyggnad, sammansättning och energibalans. Utgångspunkten är en grundläggande genomgång av atomer och molekyler, strålning och kemi applicerad på atmosfären samt termodynamik. Detta leder till en beskrivning av de processer som styr vädret, påverkar atmosfärens innehåll av olika ämnen och klimatet.

Kursen ges som fristående kurs eller inledande kurs på masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat (120 hp) om tidigare kunskaper inom meteorologi saknas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande moment:

  Delkurser

  Atmosfärens termodynamik, 5 hp:

  • atmosfärens och havsvattnets tillståndsekvationer
  • den fuktiga luftens termodynamik
  • vertikal fördelning av tryck, temperatur och densitet i en atmosfär i vila
  • kondensation och sublimation
  • fördelning och struktur av moln samt deras klassificering
  • bildning av luftmassor

  Väderlära, 3 hp:

  • synoptiska vädersystem

  Atmosfärens strålning, 4 hp:

  • grundläggande begrepp inom kvantfysiken
  • atomernas och molekylernas uppbyggnad
  • atmosfärens växelverkan med strålning
  • värmestrålning
  • växthuseffekten och jordens temperatur

  Atmosfärens kemi, 3 hp:

  • kemisk bindning och kemiska reaktioner
  • atmosfärens sammansättning
  • stoftpartiklar och moln

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • John M. Wallace and Peter V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. ISBN: 9780127329512.
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

   
  Studievägledare