Meteorologi II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tillämpar grundläggande flödesdynamik på atmosfäriska och oceanografiska strömningsfenomen. Utgångspunkten är grundläggande kunskaper om flödesmekanik. Diskussionen av dynamiska processer omfattar geostrofisk balans, termisk vind samt grundläggande virveldynamik och konserveringslagar. Dessa kunskaper tillämpas bl.a. för att beskriva synoptiska rörelser i atmosfären.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen