Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Meteorologi II

Kursen tillämpar grundläggande flödesdynamik på atmosfäriska och oceanografiska strömningsfenomen. Utgångspunkten är grundläggande kunskaper om flödesmekanik.

Diskussionen av dynamiska processer omfattar geostrofisk balans, termisk vind samt grundläggande virveldynamik och konserveringslagar. Dessa kunskaper tillämpas bl.a. för att beskriva synoptiska rörelser i atmosfären.

 • Kursupplägg

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • James R. Holton, Gregory J. Hakim: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, Elsevier, 2013. Print Book ISBN: 9780123848666.
  • Amanda H. Lynch and John J. Cassano: Applied Atmospheric Dynamics, 2006. ISBN: 047086172X. Kapitel 1-7, 10. (Bredvidläsning)
  • L. Oredsson och H. Lejenäs, Övningsuppgifter i dynamisk meteorologi, del 1, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, 1997, 93 sidor. (Tillhandahålls av MISU)
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare