Mesoskalig meteorologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar atmosfärisk dynamik på mesoskalan, dvs fenomen mindre än synoptiska vädersystem men större än turbulens. Kursen innehåller:

• skaldiskussion

• semigeostrofi och frontogenes

• tröghetsinstabilitet och sluttande konvektion

• interna gravitationsvågor och tröghetssvängningar

• orografiskt modifierad strömning

• termiskt inducerad strömning

• organiserad konvektion

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen