Molnfysik på mikro- och makroskala, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar molnbildning ur både mikro- och makroperspektiv. Kursen innehåller:

• kondensationskärnors bildning och kemiska sammansättning

• aktivering av kondensationskärnor till molndroppar och iskristaller

• nederbördsprocesser

• storskaliga förutsättningar för molnbildning

• moln och kondensationskärnors interaktion med strålning

• observationstekniker på mikro- och makroskala

• molnbeskrivning i numeriska prognos- och klimatmodeller

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen