Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Molnfysik på mikro- och makroskala

Att förstå processer som bidrar till molnbildning, från den molekylära till den planetära skalan, är nödvändigt för att förstå förekomsten av moln och hur de påverkar väder och klimat.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Moln utgör en väsentlig del av väder och klimat; de påverkar och påverkas av strålning, nederbörd, cirkulationssystem och biogeokemi. I kursen lär du dig om nödvändiga faktorer för molnbildning och hur dessa faktorer påverkar molnens makro- och mikrofysikaliska egenskaper, t.ex. vilken vertikal utsträckning molnen har och om molnen består av flytande vatten, is eller en blandning. En annan viktig del av kursen är förståelsen av nederbördsbildning och hur de bakomliggande processerna skiljer sig mellan varma och kalla moln. Vi diskuterar också molnens mikro- och makroskaliga struktur och hur de påverkar strålningsbalansen på olika rumsskalor.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar bildning och förekomst av kondensation- och iskärnor samt deras fysikaliska och kemiska egenskaper. Vidare behandlas moln- och nederbördsbildning, de storskaliga processer som ger förutsättningar för molnbildning, molnens betydelse för strålningen, hur moln kan observeras samt hur de beskrivs i numeriska prognos- och klimatmodeller. Kursen består av föreläsningar, laborationer, övningar och seminarier.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, laborationer (obligatoriska), övningar och seminarier (obligatoriska).

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Examination sker genom skrivet prov.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Dennis Lamb, Johannes Verlinde: Physics and Chemistry of Clouds, Cambridge University Press, 2011. Online ISBN: 9780511976377, Hardback ISBN: 9780521899109.
  • Ulrike Lohmann et al: An Introduction to Clouds. From the Microscale to Climate, Cambridge University Press, 2016. Online ISBN: 9781139087513.
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare