Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molnfysik på mikro- och makroskala

Att förstå processer som bidrar till molnbildning, från den molekylära till den planetära skalan, är nödvändigt för att förstå förekomsten av moln och hur de påverkar väder och klimat.

Moln utgör en väsentlig del av väder och klimat; de påverkar och påverkas av strålning, nederbörd, cirkulationssystem och biogeokemi. I kursen lär du dig om nödvändiga faktorer för molnbildning och hur dessa faktorer påverkar molnens makro- och mikrofysikaliska egenskaper, t.ex. vilken vertikal utsträckning molnen har och om molnen består av flytande vatten, is eller en blandning. En annan viktig del av kursen är förståelsen av nederbördsbildning och hur de bakomliggande processerna skiljer sig mellan varma och kalla moln. Vi diskuterar också molnens mikro- och makroskaliga struktur och hur de påverkar strålningsbalansen på olika rumsskalor.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar bildning och förekomst av kondensation- och iskärnor samt deras fysikaliska och kemiska egenskaper. Vidare behandlas moln- och nederbördsbildning, de storskaliga processer som ger förutsättningar för molnbildning, molnens betydelse för strålningen, hur moln kan observeras samt hur de beskrivs i numeriska prognos- och klimatmodeller. Kursen består av föreläsningar, laborationer, övningar och seminarier.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, laborationer (obligatoriska), övningar och seminarier (obligatoriska).

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Examination sker genom skrivet prov.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på examinatorer för 2020:

  https://www.misu.su.se/svenska/utbildning/program-och-kurser#Examinatorer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Physics and Chemistry of Clouds
  Dennis Lamb, Johannes Verlinde
  Book DOI:http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511976377

  Online ISBN: 9780511976377
  Inbunden bok ISBN: 9780521899109

  Ett par vetenskapliga artiklar kommer delas ut på kursen.

   

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18