Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanatmosfären

Kursen behandlar mellanatmosfären som en del av jordens klimatsystem.

Mellanatmosfären inkluderar atmosfäriska processer kring tropopausen, i stratosfären och mesosfären. Växelverkan mellan dynamik, kemi och strålning är av stor betydelse i detta höjdområde. Särskilt behandlas därför atmosfäriska fenomen som denna växelverkan ger upphov till.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller:

  • atmosfärens struktur och sammansättning i höjdområdet mellan 10 och 100 km
  • växelverkan av elektromagnetisk strålning med gaser och partiklar i mellanatmosfären
  • allmänna cirkulationen i mellanatmosfären, planetära vågor, tidsvattenvågor, gravitationsvågor, turbulens samt deras växelverkan; Brewer-Dobson-cirkulationen, quasi-biannual oscillation
  • utbytesprocesser genom tropopausen
  • stratosfäriska moln och ozonkemi
  • ismoln och relaterade processer i mesofären
  • ionosfäriska processer
  • atmosfärisk spektroskopi, exciterade tillstånd och luftsken
  • fjärranalys och in-situ-tekniker för studier av mellanatmosfären
  • nedåt-kontroll, mellanatmosfärens roll för väderprognoser och klimatvariationer i troposfären.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, laborationer (obligatoriska), övningar och seminarier (obligatoriska).

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Examination sker genom skrivet prov.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Brasseur, G. P. and Solomon, S.: Aeronomy of the Middle Atmosphere, 3rd edition, Springer, 2005 (tillgänglig som e-bok på SU-biblioteket).
  • Mohanakumar, K.: Stratosphere Troposphere Interactions - An introduction, Springer, 2008 (tillgänglig som e-bok på SU-biblioteket).
  • Vetenskapliga översiktsartiklar delas ut under kursens gång.
 • Kontakt

  Studievägledare