Atmosfärkemi i en värld i förändring, 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om atmosfärens kemiska sammansättning, atmosfärskemiska reaktionsprocesser, omsättning i atmosfären av de viktigaste gaserna, effekter på klimatet av atmosfärens ändrade sammansättning och luftkvaliteten i Stockholms stad. Även verktyg som impaktorteknik samt analytiska metoder som t.ex. jonkromatografi behandlas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen