Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att skapa förståelse för smittspridningsmodeller

och att dra slutsatser från observationer från pågående utbrott.

Innehållet inkluderar: grundläggande smittspridningsmodeller och deras egenskaper, simulering av mer komplicerade smittspridningsmodeller, samt statistiska metoder för att skatta parametrar och att prediktera epidemins förlopp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.