Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk databehandling

Programspråket R används till laborationer i många av våra kurser i matematisk statistik. I denna kurs får du lära dig mer om det programspråket och hur du kan använda det för att lösa problem inom matematisk statistik.

Kursen behandlar rensning, utforskning, transformation och visualisering av data i programspråket R. Vidare ges en introduktion till verktyg för reproducerbar dataanalys och relationsdatabaser.

Kursen ersätter MT5013 Statistisk databehandling och kan inte ingå i examen tillsammans med denna. Den kan heller inte ingå i samma examen som kursen MT3003 Introduktion till databehandling.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment; teori, laborationer och en individuell uppgift.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och handledning i datorsal.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig redovisning av laborationer, samt muntlig och skriftlig redovisning av den individuella uppgiften.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Wickham & Grolemund: R for Data Science. O'Reilly.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt