Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Linjära statistiska modeller

I denna kurs får du med projektarbeten och statistisk programvara lära dig att analysera kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen.

Kursen behandlar analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel linjär regression och variansanalys, samt försöksplanering. Kursens innehåll är centralt för all yrkesverksamhet med stort statistiskt innehåll.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och projektarbete.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten, samt datorlaborationer. Deltagande iseminarier, projektarbeten och datorlaborationer är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, skriftliga redovisningar av datorlaborationer samt skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbeten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sundberg: Lineära statistiska modeller, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

  Observera att det finns en ny upplaga av detta kompendium från hösten 2021, med ett nytt kapitel.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt