Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Linjära statistiska modeller

  • 7,5 hp

Analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel regression och variansanalys, samt försöksplanering. Användning av statistisk programvara. Projektarbeten med muntlig och skriftlig redovisning på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.