Linjära statistiska modeller, 7,5 hp

Om kursen

Analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel regression och variansanalys, samt försöksplanering. Användning av statistisk programvara. Projektarbeten med muntlig och skriftlig redovisning på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen