Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetsteori II

  • 7,5 hp

Denna kurs behandlar flerdimensionella stokastiska variabler och några av de vanligaste metoder som finns för att beskriva egenskaper hos dessa. Speciellt studeras den flerdimensionella normalfördelningen. Kursinnehållet utgör även en introduktion till de begrepp och metoder som används för att beskriva konvergens för följder av stokastiska variabler.

Målet med kursen är att ge den studerande en grundläggande förståelse kring några av de vanligaste resultaten i sannolikhetsteorin. Teoretiska genomgångar kompletteras med exempel. Kursinnehållet utgör en teoretisk bas för många statistikkurser och för mer avancerade kurser i sannolikhetsteori.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.