Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk inferensteori

  • 7,5 hp

Denna kurs har som mål att ge den studerande en solid bakgrund och förståelse av huvudsakliga resultat och metoder i allmän teorin för statistisk inferens. Teoretiska genomgångar är kompletterade med många exempel. Kursinnehållet utgör ett inträde till mer avancerade kurser i sannolikhetsteori och statistik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.