Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk inferensteori

Statistisk inferensteori ges på engelska framöver och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Denna kurs har som mål att ge den studerande en solid bakgrund och förståelse av huvudsakliga resultat och metoder i allmän teori för statistisk inferens. Teoretiska genomgångar är kompletterade med många exempel. Kursinnehållet utgör ett inträde till mer avancerade kurser i sannolikhetsteori och statistik.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. Som en del härav studeras bland annat likelihoodteori, tillräcklighet, information, asymptotik och Bootstrap tillämpat på metoder för punktskattning, intervallskattning och hypotestest. Implementering av härledda metoder i statistisk programvara utgör ett viktigt moment i kursen.