Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys av kategoridata

Analys av kategoridata ges på engelska, och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar analys av diskreta data, i synnerhet antal och proportioner av olika slag. Data av denna typ kan oftast representeras i så kallade kontingenstabeller, där individer kategoriseras enligt förutbestämda kriterier. I sådana fall är metoder baserade på linjära modeller direkt olämpliga att använda. Här är det mer naturligt att utgå från andra fördelningar som binomial-, multinomial och Poissonfördelningar och att definiera effekterna som multiplikativa i stället för additiva.

Innehåll

Kursen behandlar modeller för kategoridata, tvåvägs och flervägs kontingenstabeller, homogenitet och oberoende, generaliserade linjära modeller för diskreta data, logistisk regression, log-linjära modeller för diskreta data och modelldiagnostik.