Analys av kategoridata, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar analys av diskreta data, i synnerhet antal och proportioner av olika slag. Data av denna typ kan oftast representeras i så kallade kontingenstabeller, där individer kategoriseras enligt förutbestämda kriterier. I sådana fall är metoder baserade på linjära modeller direkt olämpliga att använda. Här är det mer naturligt att utgå från andra fördelningar som binomial-, multinomial och Poissonfördelningar och att definiera effekterna som multiplikativa i stället för additiva.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen