Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk databehandling

  • 7,5 hp

Kursen behandlar rensning, utforskning, transformation och visualisering av data i programspråket R. Vidare ges en introduktion till verktyg för reproducerbar dataanalys och relationsdatabaser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.