Statistisk databehandling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar rensning, utforskning, transformation och visualisering av data i programspråket R. Vidare ges en introduktion till verktyg för reproducerbar dataanalys och relationsdatabaser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen