Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematisk statistik, självständigt arbete

  • 15 hp

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetets uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. I kursen ingår även en seminarieserie om vetenskapliga perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.