Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematisk statistik, självständigt arbete

Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematisk statistik. Du fördjupar dig inom någon del av ämnet matematisk statistik och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetets uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. I kursen ingår även en seminarieserie om vetenskaplighet.

Vetenskaplighetskurs

I kursen ingår en delkurs i vetenskaplighetsteori på 1,5 hp. Mer information:

Vetenskaplighet 1,5 hp

Ny version av kursen

Det finns en ny version av denna kurs, med kurskod MT6010. Denna ges för första gången VT21 och eftersom den har kursen Matematik, vetenskap och samhälle som förkunskapskrav innehåller MT6010 inte delkursen i vetenskaplighet.

MT6010 ersätter MT6001 efter VT22.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment: projekt och vetenskaplighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning, eget arbete och seminarieserie om vetenskaplighet.

  Examination

  Projektdelen av kursen examineras genom en skriftlig och muntlig redovisning. Vetenskaplighetsmomentet examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledaren.

 • Mer information

  Kurshemsida

  För det självständiga arbetet i matematisk statistik finns en kurshemsida på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Koordinator för självständiga arbeten i matematisk statistik